Hoezo goed

Impact first

Organisaties die door ohmygood gepresenteerd worden, de Impactmakers, zijn sociale ondernemingen. Ze worden allen gedreven door het maken van maatschappelijke impact en niet door het maken van zoveel mogelijk winst. Een sociale onderneming mag wel winst maken. Sterker nog, dat moet want anders is het niet duurzaam. Maar wanneer ben je dan een echte sociale onderneming?

Criteria

Er zijn een paar criteria (in lijn met de principes van de Code Sociale Ondernemingen) waaraan minimaal moet worden voldaan om voor ohmygood als Impactmaker geclassificeerd te kunnen worden, te weten:

- De organisatie heeft een duidelijke maatschappelijke missie.
- De organisatie heeft een beleid waaruit blijkt dat de winst uit de organisatie zoveel mogelijk wordt aangewend om nog meer impact te maken (winst maken is een middel om impact te realiseren, geen doel op zich).

Ohmygood stelt dit vast door in gesprek te gaan met de (potentiële) Impactmaker. Daarnaast zal ohmygood de volgende zaken zo veel mogelijk stimuleren:

- het inzichtelijk maken van de gerealiseerde impact.
- een maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering.
- het onderschrijven van de Code Sociale ondernemingen.

Scroll naar top