Cadeaus met een goed verhaal!

Schatzoeken vanuit je luie stoel

Wist je dat kringlopen een werkwoord was? Bij onlinekringlopen.nl kun je online shoppen bij alle aangesloten kringloopwinkels in het hele land. Dat is dus schatzoeken vanuit je luie stoel. Waarmee je ook de wereld mooier maakt!

Bij Onlinekringlopen.nl kun je shoppen in alle aangesloten kringloopwinkels. Kun je nagaan hoe groot je keuze dan is! Wat je kiest kun je daarna ophalen of laten bezorgen.

Onlinekringlopen.nl

Veel te vinden

Met zo’n twintig kringloopwinkels die aangesloten zijn, is het lekker shoppen bij Onlinekringlopen.nl. Of je nu een broek zoekt of een jas, een stoel of een lamp, een radio of een gek vaasje, speelgoed of bestek: er is veel te vinden. Voor jezelf of om iemand anders blij mee te maken. Kies uit en haal op of laat het thuisbezorgen.

Een mooiere wereld

Wat je ook koopt bij Onlinekringlopen.nl, je maakt er de wereld mooier mee. Door jouw aankoop hoeft er niets nieuws gemaakt te worden en red je het van de afvalberg. Je helpt ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een nieuw perspectief, want bij de aangesloten kringloopwinkels krijgen ze namelijk wel die leuke baan die ze blij maakt.

Onlinekringlopen.nl
Onlinekringlopen.nl
Onlinekringlopen.nl
Onlinekringlopen.nl
Back To Top