Cadeaus met een goed verhaal!

Missie-visie-strategie

Een duurzame, eerlijke en inclusieve samenleving bereiken we alleen samen. Wij geloven dat iedereen impact kan maken door andere keuzes te maken. Met ohmygood maken we het makkelijker om impact te maken, te geven en te ontvangen.

Dit doen we door impactmakers beter zichtbaar te maken op het online platform van ohmygood, de ohmygood giftcard en giftboxes met producten van impactmakers te verkopen en door het organiseren van impact events en workshops om bedrijven te inspireren en samenwerking tussen bedrijven en impactmakers te stimuleren.

Impact

In onze Theory of Change hebben we inzichtelijk gemaakt wat we willen realiseren en hoe we dat willen doen. De impact die we sinds 2021 hebben gerealiseerd is uitgedrukt in cijfers inzichtelijk gemaakt en opgenomen in die Theory of Change. Nadere toelichting kan je lezen in ons Impact Report 2023.

We hebben onze belangrijkste stakeholders in kaart gebracht waar we mee samenwerken om deze impact te realiseren: stakeholder analyse. We betrekken onze stakeholders zo veel mogelijk bij de evaluatie en bijstelling van onze aanpak.

Raad van Advies

Ohmygood heeft een adviesraad die gevraagd en ongevraagd advies geeft en mee bewaakt dat de impact ook in de toekomst geborgd blijft. In de adviesraad zitten belangrijke stakeholders zoals impactmakers en een financeel/ juridisch expert op het gebied van sociaal ondernemen.

Pjotr Anthoni

Maaike Dijkmans

Ralf Roex

Samenwerkingspartners
in social return

Om onze missie te realiseren werken we zoveel mogelijk samen met andere sociaal ondernemers waardoor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans krijgen om zich te ontwikkelen.

  • IBN is een belangrijke partner van ohmygood. De ohmygood giftcard vormt een onderdeel van de kerst-en relatiegeschenken van Doegoods.
  • Voor het inpakken van giftcards en giftboxes werken we daarnaast samen met Dichterbij.
  • Voor het online platform werken we samen met MEO.

Opzet organisatie

ohmygood is opgericht volgens de principes van de Code Sociale ondernemingen. Dit betekent dat we onze organisatie zo hebben ingericht dat de maatschappelijke impact geborgd blijft. Zo hebben we in onze statuten het volgende laten vastleggen;

  • de maatschappelijke missie van ohmygood
  • een dividendbeperking en financiële impact-reserve; om er voor te zorgen dat er in de toekomst nog meer impact gemaakt kan worden
  • de rol van de Raad van Advies (die naast het adviseren ook toezicht houdt op het borgen van de maatschappelijke impact)

Een ander aspect dat van belang is voor het borgen van de impact is het beloningsbeleid. We vallen niet onder een CAO maar hanteren een bij sociaal ondernemen passend gematigd beloningsbeleid.

75% van de aandelen van ohmygood BV is in handen van Creating Impact Holding BV (oprichter).

De jaarrekening van ohmygood BV is opgesteld in lijn met hierboven is weergegeven en gepubliceerd bij de kamer van koophandel.

Back To Top