Sociale onderneming

Missie-visie-strategie

Een duurzame, eerlijke en inclusieve samenleving bereiken we alleen samen. Wij geloven dat iedereen impact kan maken door andere keuzes te maken. Met ohmygood maken we het makkelijker om impact te maken, te geven en te ontvangen.

Dit doen we door impactmakers beter zichtbaar te maken op het online platform van ohmygood, de ohmygood giftcard en giftboxes met producten van impactmakers te verkopen en door het organiseren van impact events en workshops om bedrijven te inspireren en samenwerking tussen bedrijven en impactmakers te stimuleren. Voor meer informatie zie ohmygood; Wat Waarom en Hoe

Impact

In onze Theory of Change hebben we inzichtelijk gemaakt wat we willen realiseren en hoe we dat willen doen.

De impact de we tot nu toe hebben gerealiseerd kan je lezen in ons Impact Report 2022.

We hebben onze belangrijkste stakeholders in kaart gebracht waar we mee samenwerken om deze impact te realiseren. stakeholder analyse. We betrekken onze stakeholders zo veel mogelijk bij de evaluatie en bijstelling van onze aanpak.

Team

Samen werken wij hard aan het realiseren van onze missie


Judith Schmitz

Pleunie van de Ven

Nikki van Amerom

Roos von Burg

Raad van Advies

Ohmygood heeft een adviesraad die gevraagd en ongevraagd advies geeft en mee bewaakt dat de impact ook in de toekomst geborgd blijft. In de adviesraad zitten belangrijke stakeholders zoals impactmakers en een financeel/ juridisch expert op het gebied van sociaal ondernemen.


Ralf Roex

Maaike Dijkmans

Pjotr Anthoni

Samenwerkingspartners in social return

Om onze missie te realiseren werken we zoveel mogelijk samen met andere sociaal  ondernemers waardoor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans krijgen om zich te ontwikkelen.

-IBN is een belangrijke partner van ohmygood. De ohmygood giftcard vormt een onderdeel van de kerst-en relatiegeschenken van Doegoods;

-Voor het inpakken van giftcards en giftboxes werken we daarnaast samen met Dichterbij

-Voor het online platform werken we samen met MEO.

Opzet organisatie

Ohmygood is opgericht volgens de principes van de Code Sociale ondernemingen. Dit betekent dat we onze organisatie zo hebben ingericht dat de maatschappelijke impact geborgd blijft. Zo hebben we in onze statuten  het volgende laten vastleggen;

-de maatschappelijke missie van ohmygood

-een dividendbeperking en financiële impact-reserve; om er voor te zorgen dat er in de toekomst nog meer impact gemaakt kan worden

-de rol van de Raad van Advies; die naast het adviseren ook toezicht houdt op het borgen van de maatschappelijke impact.

Een ander aspect dat van belang is voor het borgen van de impact is het beloningsbeleid. We vallen niet onder een CAO maar hanteren een bij sociaal ondernemen passend gematigd beloningsbeleid.

100% van de aandelen van ohmygood BV is in handen van Creating Impact Holding BV (oprichter).

De jaarrekening van ohmygood BV is opgesteld in lijn met hierboven is weergegeven en gepubliceerd bij de kamer van koophandel.

 

 

Scroll naar top